ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว

 

t152

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว

152

   วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนางวาสนา  อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ร่มประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงานโครงการพระราชดำริ