2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 

t150

2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

150

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บางอ้อ และชุมพล จังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ