อำเภอธัญบุรี ขอให้สถานที่ เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

t149

อำเภอธัญบุรี ขอให้สถานที่ เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

149

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 อำเภอธัญบุรี ขอให้สถานที่ เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี