นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาในเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสานพลังประชารัฐ ยกระดับ “ข้าวหอมปทุม”

 

t148

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาในเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสานพลังประชารัฐ ยกระดับ “ข้าวหอมปทุม”

148

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาในเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสานพลังประชารัฐ  ยกระดับ “ข้าวหอมปทุม” สู่ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดปทุมธานี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน