นายวารินทร์ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตาม

 

t147

นายวารินทร์ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตาม

147

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายวารินทร์ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบข้อมูลและสถาณการณ์ภัยพิบัติฯและพิจารณาเตรียมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยมี นายวรยุทธ  บุญมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี