โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โครงการเทศบาลสัมพันธ์พบประชาชน

 

t146

โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โครงการเทศบาลสัมพันธ์พบประชาชน

146

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางวาสนา  อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงาน “โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โครงการเทศบาลสัมพันธ์พบประชาชน” ณ วัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน