จัดนิทรรศการงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

 

t143

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

143

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสำราญ  อินแถลง  นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางเสาธง หมู่ที่ 8 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ