นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

t140

นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

140

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางวาสนา  อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน