คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

t137

คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

137

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยมี นายอภิชาติ    ลาวัณประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุม และตรวจเยี่ยมแปลงนาพันธุ์ของ ศวข.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวารินทร์  บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมการข้าว ร่วมคณะตรวจฯ ครั้งนี้ด้วย