จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

 

t98

จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

98

วันที่ 26 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายสำราญ  อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ในงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบางคูวัดใน ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน