Display # 
Title Author Hits
ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส Written by ptt_rrc 3
ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 เขตบางเขน Written by ptt_rrc 1
ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตนวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Written by ptt_rrc 23
ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 Written by ptt_rrc 18
ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเวทีเสวนาการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 Written by ptt_rrc 23
ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by ptt_rrc 22
ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดปทุมธานี Written by ptt_rrc 19
ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ Prof. Mike Wood ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Written by ptt_rrc 21
ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนาปรัง ปี 2563 Written by ptt_rrc 22
ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 Written by ptt_rrc 27