Display # 
Title Author Hits
ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี คนใหม่ Written by ptt_rrc 45
ศวข.ปทุมธานี ปรึกษาหารือมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 Written by ptt_rrc 40
ศวข.ปทุมธานี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Written by ptt_rrc 40
ศวข.ปทุมธานีให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง Written by ptt_rrc 54
ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563 Written by ptt_rrc 32
ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 Written by ptt_rrc 36
ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2563 Written by ptt_rrc 35
การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563 Written by ptt_rrc 35
ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์ Written by ptt_rrc 33
ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินทางมาพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Written by ptt_rrc 34