รวมงานวิจัย

 
   
 

 รวมผลงานวิจัยประจำปี >>> download <<<

     
   
   รวมผลงานวิจัยประจำปี >>> download <<<
     
   
   รวมผลงานวิจัยประจำปี >>> download <<<
     
   
  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวพื้นอ่อนเพื่อสนองความต้องการของตลาด
  ผลของอุณหภูมิสูงต่อการให้ผลผลิต คุณภาพทางเคมี ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าของข้าวพันธุ์ กข43
  การพัฒนาข้าวพร้อมบริโภคบรรจุในภาชนะชนิดอ่อนตัว
  การทดสอบความต้านทานของข้าวป่าในประเทศไทยต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
     
   
  ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นจากการอาบรังสี
  เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา
  คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย
 

การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

 

การทดสอบเครื่องโรยข้าวงอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ในนาแปลงใหญ่) จังหวัดปทุมธานี

  การศึกษาลักษณะของข้าวป่าและพืชสกุลใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในระยะผสมเกสร
  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุ่มข้าวชื่อ “เหลือง” ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
     
   
  ดัชนีน้ำตาลของข้าวไทย 8 พันธุ์
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
  การเก็บรวบรวมและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจังหวัดกาญจนบุรี Upland